Realizácie

Naša spoločnosť sa zaoberá výstavbou kompletných exteriérov a výstavbou exteriérov pre rodinné a bytové domy. Dodávame svoje služby na kľúč vrátane projektovej dokumentácie a samotnej realizácie.

Ponúkame kompletné spektrum služieb: vyrovnanie pozemku, spevnenie plôch, dlažby a obklady, parkoviská a príjazdové cesty, múry a ploty či terasy a prístrešky.

Naše realizácie

Projekty ktoré práve realizujeme alebo sme realizovali.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení SOU Vansovej Prievidza

Kompletná rekonštrukcia exteriéru a interiéru "Domu smutku" v Dubnici Nad Váhom časť Prejta

Výstavba chodníka v obci Kuzmice

Osadenie nového plota a rekonštrukcia podporných múrov ZŠ Chrabrany

Rekonštrukcia učební ZŠ Sama Chalúpku Prievidza

Výstavba chodníka viac ako 300m² v obci Pažiť

Výstavba fotbalových šatní na kľúč pre FK Slovan v Šimonovanoch

Výstavba parkovacích miest na Malej Okružnej v Partizánskom. Viac ako 1200m².

Kompletná rekonštrukcia exteriéru a interiéru "Hasičskej zbojnice" v obci Chrabrany

Výstavba parkovacích miest na Veľkej Okružnej v Partizánskom

Výstavba nohejbalového ihriská na letnom kúpalisku v Topoľčanoch

Rekonštrukcia chodníka na Veľkej Okružnej v Partizánskom

Vybudovanie stojiska pre autobusovú zastávku v Partizánskom

Vybudovanie chodníka v areáli základnej školy Malinovského v Partizánskom

Zateplenie hasičskej zbrojnice v Podunajských Biskupiciach

Výmena podlahovej krytiny v domove dôchodcov v Nitrianskom právne

Vybudovanie prístupového chodníku k bytovému domu v Partizánskom

Vybudovanie chodníka na Októbrovej ulici v Partizánskom

Rekonštrukcia základnej školy v Topoľčanoch

Rekonštrukcia základnej školy v Topoľčanoch

Vybudovanie chodníka v obcí Bosany

Výstavba parkoviská na Nádražnej ulici v Partizánskom

Výstavba chodníka k športovej hale v Partizánskom

Rekonštrukcia chodby zimného štadióna v Topoľčanoch

KONTAKTUJTE NÁS UŽ DNES

Záruka vysokej kvality za najnižšie ceny, profesionálny prístup, rýchly nástup na realizáciu.